معنی کلمه قیمت بالیاژ به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به مو به انگلیسی in اکتبر 10, 2019

معنی کلمه قیمت بالیاژ به انگلیسی می شود Balayage price

Leave a Reply